Organisation

Alla vi som på ett eller annat sätt jobbar på Mejeriet kallar oss Mejerister. Det är vi tillsammans som skapar kulturupplevelserna i huset. Oavsett om du är volontär eller verksamhetsledare, personal i baren eller på kontoret, styrelseledamot eller musiklärare så delar vi samma värdegrund. Vi på Mejeriet är:

  • Engagerade
  • Professionella
  • Lekfulla
  • Inkluderande
  • Personliga

Mejeriet är en del av kulturrörelsen och drivs av ideella kulturföreningar. På 80-talet gick flera olika kulturföreningar samman och bildade föreningen Kulturmejeriet med syftet att skapa ett kulturhus. Än idag driver vi Mejeriet som en gemensam verksamhet utan vinstintresse och med många ideella krafter. Bakom Mejeriet står nu Folkets Bio i Lund, Månteatern och musikföreningarna Plektrum och Repeater. Årsmötet är Mejeriets högsta beslutande organ och det är där styrelsen väljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens mål, verksamhetsplan, handlingsplan för jämställd verksamhet och budget samt inrättande av nya tjänster. Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse om vad Mejeriet gjort och vad som hänt i huset. Mejeriets dagliga verksamhet leds av verksamhetsledaren som rapporterar till styrelsen.

På Mejeriets kontor samordnas och genomförs kulturhusets verksamhet, många gånger i samverkan med medlemsföreningarna och andra samarbetspartners. På kontoret arbetar ett 10-tal anställda på del- eller heltid. Därutöver har vi även Mejeriets Bar och Cafés personal som arbetar med servering av mat och dryck och så finns det ett flertal musiklärare som arbetar med undervisning av eleverna i Mejeriets musikskola. Men de flesta som arbetar i huset är volontärer.

Mejeriet möjliggör och skapar samtidskultur i samarbete med enskilda personer, organisationer och företag. Vårt program och andra aktiviteter skapar vi tillsammans med andra fria kulturaktörer och idéburna organisationer på lokal, nationell och internationell nivå. Vi hittar på projekt med enskilda personer men samverkar också med olika kreativa företag, kulturinstitutioner och offentlig sektor som t.ex. Lunds kommun. Våra största finansiärer är Lunds Kommun och Kulturrådet.

Vi som jobbar på Mejeriet

Kulturmejeriet
Stora Södergatan 64
222 23 Lund

Prenumerera på vårt nyhetsbrev