ÖPPET SOM PLANERAT

Mejeriet genomför planerad verksamhet med begränsningen max 500 personer.

Vi följer utvecklingen och är medvetna om att ytterligare åtgärder kan behöva vidtas om regeringen fattar skärpta beslut.

Om du planerar att besöka oss men har sjukdomssymtom bör du givetvis stanna hemma.