Anmälan krävs!

Kulturfrukost

Denna programpunkt har redan varit. Klicka på hjärtat för att läsa det aktuella programmet.

Ideell kulturallians Skåne bjuder in till kulturfrukost och samtal om den idéburna kulturen!

Civilsamhället fyller en viktig samhällsfunktion. Vi bjuder in politiker, tjänstepersoner och kulturföreningar i regionen för att samtala om hur vi tillsammans kan stärka samarbetet mellan kommunerna och det idéburna kulturlivet.

Kom och lyssna på Peter Håkansson, fil. dr. i ekonomisk historia, som har forskat om föreningslivets betydelse i förhållande till nätverkssamhällets framväxt och arbetsmarknaden.

Du får även möjlighet att träffa Ideell kulturallians och en av Skånes idéburna kulturorganisationer.

ANMÄLAN: skicka e-post till elisabet.ekwurtzel@riksteatern.se

PROGRAM
- Presentation av Ideell kulturallians
- Nätverkssamhället och den idéburna sektorn. Peter Håkansson presenterar sin forskning.
- Presentation av Mejeriet – ett Kulturhus i Lund som i år firar 30 år