Sankt Lars – Där satt ju dårarna #mh18

Denna programpunkt har redan varit. Klicka på hjärtat för att läsa det aktuella programmet.

Södran

På Mejeriets lilla biograf Södran visar Folkets Bio i Lund film som engagerar, roar och berör, oavsett hur gammal eller ung du är.

TRE VISNINGAR - KL 14, 16 OCH 18!
Sankt Lars - där satt ju dårarna har engagerat Lundaborna och lockat storpublik på Kino. Nu till Musikhjälpen visar vi Mattias Wellander Löfgrens dokumentärfilm vid tre tillfällen lördag 15 december och regissören närvarar och inleder visningen kl 14.

Alla intäkter går oavkortat till Musikhjälpen 2018. Inga rabatter gäller MEN det går bra att betala mer än det ordinarie priset.

I filmen får vi möta fem fd patienter som berättar öppet om sin tid på Sankt Lars sjukhus under tidsperioden ca 1960-2000. Med i filmen är också Lars H. Gustafsson som ger en bild av hur begravningsplatsen intill sjukhuset sköts idag. För att ge en nyanserad bild av dagens psykiatri har filmaren Mattias Wellander Löfgren också intervjuat Åsa Westrin, professor och överläkare i psykiatri.

Detta är Wellander Löfgrens första dokumentärfilm, som kom till med ambitionen att väcka tankar kring psykisk ohälsa och bidra till att minska stigmatiseringen.