Bad Poems/Rossz versek

Denna programpunkt har redan varit. Klicka på hjärtat för att läsa det aktuella programmet.

Södran

På Mejeriets lilla biograf Södran visar Folkets Bio i Lund film som engagerar, roar och berör, oavsett hur gammal eller ung du är.

Described as "one of these magical films with the power to transform the ordinary into extraordinary, the very personal into something universal", Bad Poems gives us a highly subjective view of Hungary's present.
English subtitles - Free admission