Folkets Bio i Lund

Folkets Bio i Lund ger alla möjlighet att uppleva film som gör att vi kan förstå både oss själva och vår omvärld bättre. Folkets Bio i Lund har sitt kontor Mejeriet och är en av våra medlemsorganisationer. Mejeriets biograf Södran drivs av Folkets Bio i Lund som också visar film och sköter biografen Kino i centrala Lund.