Vaccinationsbevis/Covidpass

Den 1 december verkställs Folkhälsomyndighetens krav på vaccinationsbevis för alla över 18 år som besöker allmänna sammankomster inomhus med fler än 100 deltagare.

I linje med denna bestämmelse kommer det att krävas vaccinationsbevis från alla som önskar besöka våra evenemang. Detta kommer att kontrolleras i dörren. Det är ditt ansvar att ha vaccinationsbevis samt legitimation med dig till evenemanget. Tänk på att du som är under 18 år också kommer behöva visa legitimation av något slag.

Läs mer om hur du skaffar ditt vaccinationsbevis här: Vaccination certificate

  • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
  • EMA (European Medicines Agency) godkända vaccin är det som krävs för entré
  • Du är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Jansens vaccin)
  • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Önskar du återköpa din biljett pga kravet på Covidpass vänder du dig till Tickster Ticket Support.
Telefon: 0771 – 47 70 70 / mail: support@tickster.com

Har du frågor kring detta kontakta info@kulturmejeriet.se

Mer om hur det fungerar med Vaccinationsbevis vid evenemang:

Ett giltigt vaccinationsbevis får den som har tagit två doser vaccin. Beviset tillsammans med legitimation gör att du kan besöka våra evenemang. Du kan antingen ha med dig vaccinationsbeviset i din smartphone eller ha med dig en pappersutskrift.

Kontroll av vaccinationsbevis på våra evenemang:
· Ladda ned ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se (mobilt Bank-ID krävs).
· Kontrollera att ditt vaccinationsbevis är giltigt över konsertdatumet (både utskrivet och digitalt vaccinationsbevis är giltigt).
· Vad redo att visa ID-kort/legitimation i samband med uppvisandet av vaccinationsbeviset.
· Kom i god tid! Inpasserandet kan eventuellt ta lite längre tid, så se till att vara på plats i god tid innan konserten börjar för en smidig inpassering. Du hittar vilken tid dörrarna öppnar i vårt program

Vaccination certificate

On December 1st 2021 the Swedish Public Health Agency’s requirement for vaccination certificates will be implemented for everyone over the age of 18 who attends public gatherings indoors with more than 100 participants. In line with this provision, vaccination certificates will be required from anyone wishing to attend our events. This will be checked at the door. It’s your responsibility to have valid vaccination certificates and identification with you for the event.  Please note that if you are under 18 years old you will need to show ID as well. Be there in extra good time!

Read more about how to get your vaccination certificate here: Vaccination certificate

If you want redeem your ticket please contact Tickster Ticket Support.
Phone: 0771 – 47 70 70 / Mail: support@tickster.com

If you have questions about this, contact info@kulturmejeriet.se